Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Fidas s.r.o., se sídlem Teplická 305, Bystřany 417 61, IČ 02357186 a zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 33520 (dále je „správce“) používá soubory cookies vytvořené internetovou službou Google Analytics. Celé znění podmínek zpracování osobních údajů internetové služby Google Analytics v angličtině najdete na tomto odkazu. Účelem vytváření těchto cookies je prosté sledování návštěvnosti. Správce tuto internetovou službu nevyužívá k operacím, které pracují s konkrétními osobními údaji, jako např. měření konverzí a remarketing. Údaje o cookies internetové služby Google Analytics si správce ponechává 60 měsíců. Souhlas s přijímáním cookies uděluje návštěvník webových stránek správce (dále jen „uživatel“) nastavením svého prohlížeče.

Výše zmíněné osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.